Why is ad quality importantVì sao chất lượng quảng cáo lại quan trọng?

Khi trao đổi với các cộng sự của chúng tôi ở các bộ phận, từ đội ngũ kỹ thuật đến quảng cáo của Facebook, chúng tôi liên tục nhận được cùng một thông điệp: Hãy cải thiện và đổi mới chất lượng quảng cáo. Một quảng cáo có “chất lượng tốt” có thể tăng lượng CTR, điểm số Relevance, giảm CPM và tăng conversion cho bạn; đặc biệt, điểm số Relevance có thể là yếu tố quyết định mức độ thành công của quảng cáo.  

Nếu quảng cáo hoặc tài khoản của bạn bị vô hiệu hoá bởi Facebook, bạn có thể yêu cầu giúp đỡ từ Facebook. Họ có thể kiểm tra lại trường hợp của bạn và phục hồi lại tài khoản và/ hoặc phần nội dung cho bạn. Vui lòng truy cập vào Trung tâm hỗ trợ của Facebook để tìm hiểu thêm. Hãy nhớ rằng, nếu tài khoản Teespring có số lần vi phạm quảng cáo Facebook cao, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hoá. .

creator-menu

youtube-menu