Tạo quảng cáo sản phẩm DPAs trên Facebook

Bây giờ bạn đã biết cách tải về bảng thông tin sản phẩm của mình từ Teespring, hãy tham khảo bài viết dưới đây để có thể sử dụng chúng hiệu quả!

Bước 1

Đi đến phần “Product Catalogs (Các danh mục sản phẩm) > Product Feeds (Các bảng tin sản phẩm) và chọn “Add product feed” (Thêm bảng tin sản phẩm). Tại đây bạn sẽ nhìn thấy một tuỳ chọn để đặt tên cho bảng tin và đơn vị tiền tệ.  Sau đó bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Chúng tôi gợi ý chọn “Schedule Recurring Uploads” (Lên lịch đăng tải lặp lại) vì tính năng này cho phép bạn chỉ cần vào đường link URL một lần và sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn trong tương lai. Tuy nhiện, nếu muốn, bạn cũng có thể click vào đường link dẫn đến bảng tin sản phẩm mà chúng tôi đã gửi, tải về, và sau đó đăng trực tiếp lên Facebook bằng cách sử dụng lựa chọn thứ hai “Single Upload” (Đăng tải riêng lẻ).

Bước 2

Sau khi đã chọn “Schedule Recurring Uploads”, bạn sẽ được yêu cầu nhập vào thời gian hẹn lịch cho việc đăng tải. Bạn có thể cài đặt vào giờ nào bạn thích, nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi tiến hành việc cập nhật các bảng tin sản phẩm cho mọi người sau 24giờ mỗi lần. Trong phần “Feed URL”, ban có thể copy đường link riêng nhận được trong email chúng tôi đã gửi. Phần “Username” (Tên người dùng) và “Password” (Mật khẩu) có thể để trống.

Click vào “Create feed” (Tạo bảng tin) và bạn đã hoàn thành công đoạn tạo bảng tin sản phẩm cho mình và chuyển đến phần hạng mục sản phẩm trên Facebook mà bạn có thể sử dụng để xây dựng các quảng cáo động DPA.

Bước 3

Để bắt đầu tạo một quảng cáo DPA, hãy bấm vào “Create Ad” (Tạo quảng cáo). Khi được hỏi “What’s your marketing objective?” (Mục tiêu quảng cáo của bạn là gì?), chọn “Product catalog sales” (Bán trong hạng mục sản phẩm) trong cột “Conversion”.

Một danh sách sẽ hiển thị cho mục “Product Catalog Sales”. Nếu bạn đã hoàn tất quá trình tạo lập hạng mục sản phẩm được mô tả phía trên, bạn sẽ nhìn thấy ngay Facebook đã dựa vào hạng mục sản phẩm đó làm cơ sở cho các quảng cáo của bạn. Hãy bấm “Continue” (Tiếp tục).

Tại đây bạn có thể chọn cho quảng cáo này dựa trên “All products” (Toàn bộ sản phẩm” hay chỉ trên một vài sản phẩm cụ thể “Product Set”. Bạn có thể tạo các bộ sản phẩm dưới dạng nhóm nhỏ theo các sản phẩm trên bảng tin DPA của bạn tại mục quản lý Hạng mục Sản phẩm trong tài khoản quảng cáo Facebook của mình.

Bước 4

Tiếp theo, bạn sẽ quyết định loại hành vi người dùng bạn muốn dựa vào để hiển thị các quảng cáo. Các quảng cáo DPA thường được sử dụng như các quảng cáo retargeting (đặt lại mục tiêu) và huỷ đơn hàng, cho nên bạn sẽ cần chọn một hành vi người dùng cụ thể mà bạn hi vọng nhắm vào. Trong bước này, bạn cũng có thể đặt ra một mức ngân sách cho các quảng cáo DPA của mình.

Bước 5

Cuối cùng, bạn quyết định hình thức mà các quảng cáo của mình sẽ hiển thi, tương tự với bất kỳ quảng cáo Facebook nào mà bạn có thể mua, bạn phải kết nối chúng với một trang, cài đặt cách chúng hiển thị. Giờ đây bạn đã sẵn sàng để vận hành các quảng cáo động DPA trên Facebook rồi đấy!

Tham khảo thêm thông tin hướng dẫn từ Facebook về quảng cáo này tại Dynamic Ads Guide.

creator-menu

youtube-menu