Tải về Bảng tin Sản phẩm trong quảng cáo động (DPA) của bạn từ Teespring

Nếu bạn có các chiến dịch đang hoạt động, bạn có thể nhận được một tập tin tương ứng với Facebook để tạo nên các quảng cáo theo dạng động (DPA). Chúng tôi thiết lập đường dẫn đến sản phẩm của bạn dưới dạng một link URL riêng biệt, có thể sử dụng như một cách thức để tải về bảng tin được cập nhật gần nhất, hay như một đường link URL để gửi cho Facebook, nhờ đó họ có thể liên tục cập nhật các sản phẩm trên trang chủ của bạn cùng với các chiến dịch đang hoạt động mỗi ngày. Trước khi bắt đầu, bạn cần sử dụng Facebook business account để có thể tạo quảng cáo DPA – xem thêm thông tin tại đây.

Bước 1

Để bắt đầu, hãy đến mục các chiến dịch trên trang chủ của bạn. Chỉ cần bạn có ít nhất một chiến dịch đang chạy, bạn sẽ nhìn thấy một đường link phía trên danh sách các chiến dịch ghi rõ “Download Product Feed” (“Tải về bảng tin sản phẩm”):

Khi click vào đây, bạn sẽ nhìn thấy ngay trên đầu trang chủ một dòng thông báo cho biết một email cùng với đường link dẫn đến bảng tin đã được gửi đến bạn.

 

Bước 2 

Bây giờ bạn hãy chuyển sang hộp thư của mình (nên nhớ hãy kiểm tra tại địa chỉ email tương thích với tài khoản Teespring của mình), tại đây bạn sẽ nhận được một email sau vài phút:

LƯU Ý: Sẽ mất khoảng 30-45 phút để thông tin của bạn sẵn sàng tải về, tuy nhiên có một vài trường hợp có thể kéo dài đến 24 tiếng. Bạn chỉ cần tải bảng tin sản phẩm một lần. Sau đó, thông tin sẽ được tự động cập nhật 24 tiếng một lần để đảm bảo các thông tin trong tài khoản của bạn được chính xác. 

Mở email này ra và bạn sẽ thấy một đường link. Đây chính là đường dẫn để tải về bảng tin quảng cáo DPA của bạn. Lần đầu tiên khi click vào “Download Product Feed”, chúng tôi sẽ tạo ra một phiên bản ban đầu cho bảng tin của bạn. Sau đó, bảng tin sẽ được cập nhật mỗi ngày vào lúc 2 giờ GMT. Nếu bạn click vào đường link, bạn sẽ tải về một bản sao của bảng tin sản phẩm gần nhất của mình.

Đó là một tập tin định dạng CSV và có thể được mở bằng bất kỳ phần mềm điều chỉnh văn bản nào nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn mở chúng với một chương trình với các bảng tính như excel.

Tập tin này bao gồm những cột được liệt kê phía dưới đây, mỗi cột chứa các thông tin mà Facebook sẽ sử dụng để tạo danh mục sản phẩm cho bạn. Các cột bao gồm:

 • Id – đường link URL của chiến dịch như một định dạng riêng biệt
 • Availability (tình trạng hàng) – hiển thị “còn hàng” đối với các chiến dịch đang hoạt động
 • Condition (điều kiện hàng hoá) – luôn được hiển thị “mới”
 • Description – phần mô ta chiến dịch
 • Image_link – đường link URL dẫn đến hình ảnh chính được chia sẻ trên mạng
 • Link – đường link URL dẫn đến trang chiến dịch
 • Title – tên chiến dịch
 • Price – giá của sản phẩm chính trong chiến dịch
 • Brand – luôn hiển thị “teespring”
 • Addition_image_link – đường link URL dẫn đến hình ảnh của sản phẩm chủ đạo trong campaign
 • Google_product_category – hạng mục sản phẩm theo hệ thống Google
 • Product_type (loại sản phẩm) – cài đặt “t_shirt” cho hầu hết các sản phẩm
 • Custom_lable_0 – Một danh sách các marketplace trên Teespring có chứa chiến dịch.
 • Custom_lable_1 – Một danh sách các cửa hàng mà chiến dịch này được thêm vào.
 • Custom_lable_2 – Một danh sách các thẻ đánh dấu (tags) trên chiến dịch này.

Để biết thêm thông tin chi tiết về định dạng tập tin được Facebook chấp nhận đối với các Bảng tin Sản phẩm, vui lòng xem qua link này.

Trong phần tiếp theo Teespring sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng đường dẫn đến bảng tin sản phẩm để tạo Dynamic Product Ads trên Facebook.

creator-menu

youtube-menu