Sáng tạo sản phẩm với Teespring Launcher mới

Tạo các sản phẩm mới như gối, tranh, thảm treo tường và poster trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với Teespring Launcher! Tham khảo thêm video dưới đây hướng dẫn tạo chiến dịch mới, đừng quên rằng bạn cũng có thể cập nhật các chiến dịch đã chạy trước đây của mình với các sản phẩm mới – Click tại đây để xem thêm chi tiết

 

Teespring Launcher FAQs

Các nội dung về tung hàng 

Các dạng file được chấp nhận

Teespring Launcher chấp nhận các định dạng file PNG, JPG/JPEG, và GIF (chúng tôi khuyên dùng PNG).

Yêu cầu file

Yêu cầu DPI tối thiểu thay đổi tùy vào sản phẩm, hãy xem slideshow bên dưới để biết thêm thông tin. Không có giới hạn về kích cỡ file (tại thời điểm hiện tại).

Kích cỡ thiết kế

Nhiều loại kích cỡ có sẵn cho tất cả các loại sản phẩm (nhỏ, vừa, lớn) – thiết kế bạn tải lên có thể áp dụng cho tất cả loại sản phẩm.

Thiết kế toàn mép giấy

Chọn “Tiêu chuẩn” nếu bạn muốn thêm chức năng toàn mép giấy hoặc thiết kế “in toàn mép giấy cho sản phẩm.

Chi tiết danh sách 

Khu vực sản xuất và bán hàng

Launcher, có thể thêm vào chiến dịch tại Mỹ. Nhà thiết kế hạng Bạc, Vàng và Bạch kim có thể yêu cầu vải canva, áp phích và gối cho chiến dịch châu Âu tại seller.development@teesrping.com (qua qui trình tung hàng thủ công).

Mức tương thích sản phẩm

Tất cả sản phẩm mới có thể kết hợp với bất kỳ loại sản phẩm nào trong chiến dịch Teespring (trừ sản phẩm dành cho trẻ em) – bạn cũng có thể thêm sản phẩm vào chiến dịch đang hoạt động (xem hướng dẫn bên dướim- video).

  1. Truy cập Teespring Launcher mới & tải lên file thiết kế của bạn.
  2. Ở bước 2 bạn sẽ được lựa chọn tạo chiến dịch mới hoặc thêm sản phẩm vào chiến dịch có sẵn.
  • Chọn “Tạo chiến dịch mới” và nhập mô tả chiến dịch, tên chiến dịch…
  • Chọn “Thêm vào chiến dịch có sẵn” nếu bạn muốn thêm sản phẩm vào chiến dịch có sẵn (bạn cần thêm đường dẫn URL có sẵn vào phần này).
  1. Kiểm tra chi tiết chiến dịch rồi nhấn “Tung hàng”.

Kích cỡ có sẵn

Khi bạn tung hàng chiến dịch có biểu ngữ, vải canva, gối – khách mua sẽ tự động chọn bất kỳ kích cỡ nào trong trang chiến dịch của bạn (nhỏ, vừa, lớn). Tuy nhiên, để đáp ứng cả 2 lựa chọn kích cỡ áp phích nhỏ và lớn, bạn cần tạo từng sản phẩm thông qua Teespring Launcher (hãy nhớ bạn có thể thêm sản phẩm vào chiến dịch có sẵn). Điều này là cần thiết vì có nhiều dạng tỷ lệ khác nhau.

Sản xuất & vận chuyển

Giá vận chuyển thay đổi tùy vào loại sản phẩm. Lịch sản xuất đơn hàng cho sản phẩm mới sẽ tuân thủ theo lịch sản xuất chung/lịch vận chuyển. Hãy nhớ chuyển hàng nhanh không khả dụng cho các loại sản phẩm mới trong thời gian này.

creator-menu

youtube-menu