Nhắm đến khách hàng bằng một ngôn ngữ khác

Việc tạo ra quảng cáo trên Facebook cho các campaign tại châu Âu cũng tương tự với các campaign tại Mỹ; để tạo được một quảng cáo Facebook nhắm vào những quốc gia không sử dụng tiếng Anh, đơn giản hãy chọn đất nước, ngôn ngữ mục tiêu, và sau đó thêm vào một vài sở thích bằng tiếng Anh như bạn vẫn thường hay làm. Facebook sẽ dịch các từ khoá cho bạn và nếu bạn chọn một ngôn ngữ nhất định cho nhóm đối tượng mục tiêu của mình, như tiếng Đức chẳng hạn (được thể hiện trên hình ảnh bên dưới). Điều này có nghĩa là bạn có thể cài đặt các quảng cáo của mình như mọi khi

paid-ads-german

Trong ví dụ ở trên, bạn có thể thấy ngôn ngữ được chọn là tiếng Đức, “interests” của nhóm đối tượng mục tiêu được thể hiện bằng tiếng Anh.

Nếu bạn muốn thêm vào các sở thích cụ thể theo ngôn ngữ, hãy truy cập vào pons.eu và phiên dịch những từ khoá liên quan đến mẫu thiết kế của bạn (ví dụ từ “motorcycling” nếu mẫu thiết kế của bạn dành cho những người chạy xe máy) và thêm vào những từ đó trong phần “interests” của quảng cáo Facebook.

Nên nhớ rằng các nhóm có cùng sở thích sẽ có quy mô nhỏ hơn (nước Đức nhỏ bé hơn rất nhiều so với Mỹ). Để mở rộng nhóm đối tượng mục tiêu của mình, bạn có thể làm theo một vài điều như sau:

  • Chọn những nhóm sở thích rộng lớn hơn hay thêm vào nhiều mục tiêu hơn cho đến khi nhóm đối tượng của bạn đạt đến một kích thước phù hợp (50-150k người).
  • Sử dụng quốc gia mục tiêu là một “interest” để tiếp cận được với nhóm đối tượng mục tiêu chính của bạn (ví dụ “German Biker – những biker người Đức”).
  • Kiểm tra xem những thị trường nào sử dụng cùng ngôn ngữ và thêm họ vào nhóm mục tiêu (Ví dụ Đức, Áo, Thuỵ Sĩ và Luxembourg đều sử dụng tiếng Đức như ngôn ngữ quốc gia).

creator-menu

youtube-menu