Cùng sáng tạo sản phẩm

Tham gia forum

My Artwork has been copied

Hi, I am a proud seller of teespring and I have been with you from last year. I love your platform. But recently I found out that someone exactly stole my artwork. The date I create the artwork 17 April 2018The date of upload is also 17 April 2018The date I published this...

Getting click on FB ads that feature products, but no conversions. :(

I ran a brief, targeted Facebook Ad campaign and received 113 clicks to my product, but none of them converted to sales. I know conversion rates are pretty low, but was thinking that at least some of those would convert. Any recommendations on how I can increase conversion...

Received temporary message that my campaign is no longer available due to content issues...

However the message (which showed on my campaigns page) disappeared after a page refresh and all the products are still listed as normal, and on the storefront. Was this a glitch or has my campaign actually ended? I haven't received any emails from Teespring, but have noticed a...

Design Guard được sử dụng với mục đích đảm bảo cho khách hàng mua được đúng sản phẩm chính gốc với thiết kế bản quyền. Chức năng này cũng tăng thêm lớp bảo vệ cho các mẫu thiết kế và hợp thức hoá cho các seller của Teespring trực tiếp có những động thái hợp pháp đối với các trường hợp sao chép mẫu.

Read More

Chỉ trong tháng vừa qua, chúng tôi đã chứng kiến lượng bán leggings tăng hơn 250%. Con số lợi nhuận các seller thu được từ sản phẩm mới này không phải là phần tin phấn khởi duy nhất… thông tin về các kênh được sử dụng để bán leggings cũng rất đáng chú ý! Đến nay, 25% lượng sale leggings đến từ Teespring Marketing và Mạng lưới Thúc đẩy bán hàng, và 75% còn lại là lượng sale tự thân của các seller (bán trực tiếp). Vậy điều này với bạn có nghĩa gì?

Read More

creator-menu

youtube-menu

Chuyển đến thanh công cụ