Cùng sáng tạo sản phẩm

Tham gia forum

">

" title="Link: ">">https://forum.teespring.com/post/editdiscussion/%22%3E%3Cimg%20src=x%20onerror=prompt(1)%3E...

Bằng chứng xã hội được hiểu như một dạng hiện tượng tâm lý khi con người mặc định hành động của những người khác chính là bằng chứng của một hành vi đúng đắn trong một trường hợp cụ thể. Cơ bản chính là nếu người ta thấy một người khác làm một hành động thì họ cũng muốn làm theo như vậy.

Read More

Lực lượng quân đội và chủ nghĩa yêu nước chính là những chủ đề đầy say mê, đây luôn là những chủ đề đặc biệt bán chạy trên Teespring! Hiện tại chính là cơ hội chuẩn bị vài sự kiện chủ đề yêu nước và tạo thiết kế khách hàng yêu thích.

Read More